Skip links

Sapņu tiltu ideja

Sapņu tiltu ideja

“Sapņu tilti” ir Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības iecere uzbūvēt multifunkcionālo aprūpes centru, kurā tiks sniegta palīdzība ģimenēm, kas audzina neizārstējami slimus bērnus ar ļoti smagu funkcionālo stāvokli un ierobežotu dzīvildzi. Plānotie aprūpes centra pakalpojumi ir:

  • dienas centra pakalpojumi;
  • atelpas brīdis ģimenēm;
  • funkcionālo stāvokli uzturoša rehabilitācija;
  • bērna dzīves pēdējo dienu aprūpe maksimāli mājas apstākļiem pietuvinātā vidē;
  • atbalsta grupas vecākiem, brāļiem un māsām, t. sk., pēc bērna nāves sērošanas periodā;
  • izglītības centrs dažādu nozaru speciālistiem

Kādēļ nepieciešami “Sapņu tilti”?

Latvijā ir aptuveni 600 – 700 bērnu ar neizārstējamām slimībām un/vai ierobežotu dzīvildzi. Viņu skaits katru gadu palielinās.

Lielākoties bērni cieš no neiroloģiskām, ģenētiskām, onkoloģiskām saslimšanām, vairumam pacientu palīdzība nepieciešama daudzu gadu garumā.

Ja bērnu nevar izārstēt, tas nenozīmē, ka viņam nevar palīdzēt!

Solījums mazajiem pacientiem un viņu ģimenēm

Ļaut bērniem būt bērniem – rotaļas un aktivitātes ir galvenais, kas veido ģimenes atmiņas par multifunkcionālajā aprūpes centrā pavadīto laiku.

Mājīga atmosfēra – klienti un darbinieki jūtas kā mājās, nevis slimnīcā vai pansionātā.

Kontakts ar dabu – vide, kas palīdz relaksēties un gūt prieku.

Patvērums – daudzas ģimenes piedzīvo smagas ciešanas un tām vajadzīga iespēja atjaunoties.

Kopiena – iespēja satikt cilvēkus ar līdzīgu pieredzi un uzturēt kontaktus.

Aprūpe un atbalsts – telpas un komanda, kas vieš uzticēšanos un ļauj ģimenēm patiesi atgūties.

Kopā līdz galam – atbalsts bērnam aizejot, cieņpilni sēru rituāli, piemiņas vieta.

Misija un vīzija

Projekta misija ir nodrošināt medicīnisku, sociālu, psiholoģisku un garīgu aprūpi bērniem ar neizārstējamām slimībām, sniedzot atbalstu ģimenēm visu bērna slimības laiku, nāves brīdī un sērošanas periodā.

Vīzija:

Izveidojot multifunkcionālo aprūpes centru “Sapņu tilti”, ceram būvēt sapņu tiltus uz priecīgu, kvalitatīvu un pilnvērtīgu dzīvi, neskatoties uz veselības stāvokļa radītajiem ierobežojumiem, t.sk.:

  • Būtiski uzlabot neizārstējami slimu bērnu un viņu ģimeņu dzīves kvalitāti,
  • Sniegt iespēju saņemt paliatīvo aprūpi visiem Latvijas bērniem,
  • Nodrošināt pietiekošu bērnu paliatīvās aprūpes speciālistu skaitu,
  • Kļūt par paliatīvās aprūpes apmācību līderi reģionā.

Projekta īstenotājs

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība darbojas kopš 1998. gada. Šobrīd biedrība nodrošina profesionālu palīdzību bērniem un viņu tuviniekiem dzīvesvietā, veic informatīvi izglītojošu darbu un speciālistu apmācības, piedalās valstiska mēroga stratēģisko dokumentu izstrādē un īstenošanā.

Vairāk informācijas: www.palliative.lv, palliative.lv@gmail.com

Konts ziedojumiem: A/S „Swedbank” konta numurs: LV89HABA0551031987269